Thursday, July 1, 2010

Pro Forma Kursus Pergerakan Asas

Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

(Pendidikan Jasmani – Pendidikan Rendah)

Nama Kursus

PERGERAKAN ASAS

(Basic Movements)

Kod Kursus

PJM3102

Kredit

3 (1+2)

Jam Kontak

75 jam

Bahasa

Pengantar

Bahasa Melayu

Prasyarat

Tiada

Semester

Pertama – Tahun 1 (M)

Kedua – Tahun 1 (E)

Hasil Pembelajaran

1. Melakukan aktiviti pergerakan asas dan permainan kanak-kanak

serta dapat mengaplikasikannya dalam kurikulum PJK di sekolah

2. Berupaya membezakan model dan kategori permainan kanak-

kanak

3. Menginterpretasi bahan kurikulum yang relevan bagi aktiviti

pergerakan asas untuk meningkatkan pengajaran dan

pembelajaran yang berkesan

4. Penghayatan dan amalan nilai murni semasa menjalankan

aktiviti permainan sesama ahli dalam kumpulan

5. Bekerjasama sesama rakan sejawat untuk meningkatkan

profesion keguruan

Sinopsis

Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas; pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor; model permainan kanak-kanak; bantu pelajar memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pergerakan aktiviti seharian dan dalam permainan; jenis-jenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak dan diaplikasi pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi.

This course includes the knowledge and acquiring of basic skills in fundamental movements, locomotor and non-locomotor movements, models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives. This course also stress on types of games which are suitable to different age groups.

Tajuk

Kandungan

Jam

1

Teori

Konsep pergerakan asas

· Pengertian

· Jenis pergerakan asas

· Pergerakan tanpa dan bersama peralatan

3

2

Pengajaran dan pembelajaran kemahiran pergerakan asas

· Strategi

· Kaedah dan teknik

2

3

Permainan kanak-kanak

· Konsep, matlamat dan objektif

· Kepentingan

1

4

Model Bunker dan Thorpe 1982

· Pengenalan dan konsep model

· Kategori dan jenis-jenis permainan

4

5

Pengurusan dan pengelolaan permainan

· Pengurusan dan kawalan kelas

· Keselamatan peralatan, kawasan, pelajar

· Pengelolaan permainan

3

6

Teknik penilaian

· Penilaian permainan kanak-kanak

· Jenis bateri ujian

2

Jumlah

15

1

Amali

Aktiviti pergerakan asas

· Pergerakan bukan lokomotor

· Pergerakan lokomotor

8

2

Aktiviti pergerakan asas dengan menggunakan pelbagai jenis peralatan

· Bulat

· Leper

· Panjang

4

3

Pengajaran dan pembelajaran kemahiran pergerakan asas

  • Pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor tanpa alatan
  • Pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor dengan menggunakan alatan

8

4

Amali permainan kanak-kanak

Mempraktikan permainan kanak-kanak mengikut kategori berikut:

· Permainan kategori Sasaran

· Permainan kategori Pukulan

· Permainan kategori Jaring/ Dinding

· Permainan kategori Serangan/ Kawasan

20

5

Pengurusan dan pengelolaan permainan

· Pengurusan dan kawalan kelas

· Keselamatan peralatan, kawasan, pelajar

· Pengelolaan permainan

12

6

Teknik Penilaian

· Penilaian permainan kanak-kanak

· Jenis bateri ujian

· Amali ujian

8

Jumlah

60

Jumlah Keseluruhan

75

Pentaksiran

Kerja kursus 70%

Peperiksaan Akhir 30%

Rujukan

Asas

Griffin, L. & Butler, J.I., (2005). Teaching games for understanding: Theory, research and practice. Champaign, IL : Human Kinetics.

Colvin, A.V., Markos, N.J.E., & Walker, P.J. (2000) Teaching the nuts and bolts of physical Education: Building basic movement skills. Champaign, IL : Human Kinetics.

Orlick, T. (2006). Cooperative games and sports: Joyful activities for everyone (2nd ed.). Champaign, IL : Human Kinetics.

Rujukan Tambahan

National Association for Sport and Physical (2001). SportPlay: A developmentally appropriate movement skill activities for 5-7 year olds. Champaign, IL : Human Kinetics.

Griffin, L. & Butler, J.I., (2005). Teaching games for understanding: Theory, research and practice. Champaign, IL : Human Kinetics.

Maude, P. (2001). Physical Children, Active Teaching Buckingham: Open University Press.

No comments:

Post a Comment